لیست کتابهای موجود

کتاب های انتشارات « راه یار »

کتاب جدید
نشر راه یار

آرزوهای دست ساز (ماجرای شکل گیری یک شرکت دانش بنیان )

قیمت:18,000 تومان
قیمت با تخفیف:16,200 تومان

خرید