یادت باشد...... یادت باشد......

صفحات کتاب : 322

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

80,000 تومان
68,000 تومان 15%

یادت باشد...... یادت باشد......

من که می دانستم از این کارها زیاد انجام می دهد ، کلی ذوق کردم . گفتم : "حمید جان! تامن میرم سر یخچال توبیا این آلوچه رو نصفشو بخور ، نصفشم نگه دار برامن . دلم نیومد تنهایی بخورم ." وارد آشپزخانه که شدم ، یک برگه دیدم که حمید با آهن ربا روی در یخچال جسبانده بود . یک طرف ایام هفته را نوشته بود و بالای برگه نوشته بود ناهار ، شام ! بعد داخل هر خانه نام یکی از ائمه را مشخص کرده بود . گفتم :" این چیه آقا ؟" گفت از این به بعد هر غذایی درست کردیم نذر یکی از ائمه باشه . هر روز غذا رو با ذکر ونیت همون امام درست کن . این طوری باعث میشه ما هر روز غذایی که نذر اهل بیت شده بخوریم و روی نفسمون تأثیر مثبت داشته با شه .