چه نیازی به نبی چه نیازی به نبی

صفحات کتاب : 84

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

25,000 تومان
20,000 تومان 20%
موجود در انبار و آماده ارسال به مشتری.

چه نیازی به نبی چه نیازی به نبی

باسمه تعالي 1- متني که در اختيار داريد حاصل سخنراني استاد طاهرزاده است که پس از پياده‌شدن از نوار، مورد بازبيني سخنران محترم قرارگرفت و به جهت این که تبيين موضوع نبوت و تقليد از فقيه برای نسل جوان ضرورت دارد در اختيار عزيزان قرار مي‌گيرد. 2- نياز به نبي و نبوت، چيزي است که عقل انسان به‌خوبي متوجه آن است و عقل هرکس او را دعوت مي‌کند که نسبت به آن بي‌تفاوت نباشد و در آن تأمل کند. کتاب حاضر نحوه‌اي از تأمل بر روي نبي و نبوت و جايگاه فقيه و تقليد دارد. 3- روش ديني آن است که انسان بعد از آن‌که باورهاي حقيقي را با عقل خود قبول نمود، آن را با جان خود احساس کند و علم حصولي خود را به علم حضوري تبديل نمايد و شاخصه‌ي کتابي که روبه‌روي خود داريد دقيقاً از همين قرار است، و لذا سخنران محترم سعي مي‌کند با انواع مثال‌ها چنين احساسي را در مخاطب خود ايجاد کند. 4- اساس کتاب بر روي اين نکته تأکيد دارد که اگر نتوانيم با شريعت الهي هماهنگ شويم، همواره بين پريشاني و پشيماني سرگردان هستيم و در نهايت با پشيماني کامل زندگي را به پايان مي‌بريم و اين پشيماني در ابديت ما تمام شخصيت ما را در بر مي‌گيرد. با ايمان به شريعت الهي است که مي‌توانیم از گردونه‌ي سرگرداني بين پريشاني و پشيماني رها ‌شويم و با قلبي آرام و ضميري اميدوار زندگي کنيم و به قيامت منتقل ‌شويم. إن‌شاءالله.