پانصد صندلی خالی - روز نوشت های زنی در محاصرۀ سه سالۀ الفوعه پانصد صندلی خالی - روز نوشت های زنی در محاصرۀ سه سالۀ الفوعه

صفحات کتاب : 88

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

10,000 تومان
10,000 تومان 0%
موجود در انبار و آماده ارسال به مشتری.

پانصد صندلی خالی - روز نوشت های زنی در محاصرۀ سه سالۀ الفوعه پانصد صندلی خالی - روز نوشت های زنی در محاصرۀ سه سالۀ الفوعه

یادداشت های زن سوری در سه سال محاصره کامل الفوعه محاصره سنگین و کامل جبهه النصره در دو روستای شیعه نشین کفریا و الفوعه که ساکنانش مردم عادی و زنان و کودکان بی دفاع بودند . ثبت خاطراتی بین مرگ و زندگی و لحظات دست و پنجه نرم کردن با گرسنگی و مرگ مردمی که یکباره با سقوط ادلب به محاصره افتاده بودند و حالا گذران زندگی برای آنها دیگر شبیه سابق نبود. آنچه جهان خارج از الفوعه و کفریا از این محاصره سنگین سه ساله می دانند چیزی جز کلیات نیست و تقریبا می توان گفت تنها نوشته هایی که از جزئیات محاصره سه ساله این دو منطقه شیعه نشین وجود دارد همین روزنوشت هاست. یادداشت هایی که جزئیات و لحظه به لحظه بیم و امید این مردم را مجسم می کند و مظلومیت شیعه را روایت می کند.