نسبت دین با علم و فناوری نسبت دین با علم و فناوری

صفحات کتاب : 64

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

3,000 تومان
3,000 تومان 0%
موجود در انبار و آماده ارسال به مشتری.

نسبت دین با علم و فناوری نسبت دین با علم و فناوری

اینگونه نیست که ما مجبور به پذیرش روابط تکنولوژی باشیم ، بلکه ما هم می توانیم خودمان را به نسبتی بر آن تحمیل کنیم . اگر مهندسی تکامل تکنولوژی بر اساس یک فرهنگ صحیح انجام گرفت . می توان در نرم افزارهاو مفاهیم حاکم بر تکنیک دیت برد و آرام آرام تغییرات مورد نظر را در لایه های عمیق تر به وجود آورد ، آن وقت می توان ندر مرحله ای ادعا کرد که منطق و فلسفه حاکم بر آن در اختیار ماننباشد در اختیار ما نخواهد بود و ما فقط مصرف کننده خواهیم بود ، نه صاحب و مالک و واجد آن . واجدیت علم و تکنولوژی به تسلط بر آن است و نه مصرف آن . در این هنگام است که می توان از علم و تکنولوژی عبور کرد و به تولید مورد نظر رسید .