مجموعه فرهنگ سخنان اهل بیت مجموعه فرهنگ سخنان اهل بیت

صفحات کتاب : یک دوره 5جلدی

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

200,000 تومان
200,000 تومان 0%

مجموعه فرهنگ سخنان اهل بیت مجموعه فرهنگ سخنان اهل بیت

......ای پیامبر خدا سلمان از سادگی لباس من تعجب نمود . سوگند به خدایی که توا را مبعوث فرمود ، مدت پنج سال است فرش خانۀ ما پوست گوسفندی است که روزها بر روی آن شترمان علف می خورد و شب ها بر روی آن می خوابیم ، و بالش ما چرمی است که از لیف خرما پر شده است . ..........