شهید فرهنگ شهید فرهنگ

صفحات کتاب : 175

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

4,800 تومان
4,800 تومان 0%

شهید فرهنگ شهید فرهنگ

این کتاب روایت 151 خاطره متفاوت از دورههای مختلف زندگی سید شهیدان اهل قلم است که توسط بستگان، دوستان، همکاران، همراهان و همفکران شهید بیان شده است. در ابتدای کتاب هم زندگی خودنوشت شهید آوینی میآید و در انتها هم گزیده سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با خانواده شهید (در تاریخ 2/2/1372) آمده است. اولین ویژگی خاص این کتاب نسبت به بقیه کتاب های مشابه، تنوع و تکثر خاطرات از این شخصیت برجسته و نظریه پرداز فرهنگی است و دوم اینکه خاطرات زندگی این شهید را از زبان افراد و شخصیت های مختلفی بیان شده است که هر کدام روایت گر وجوه مختلفی از حیات این شهید را بیان کرده اند. ضمناً صفحه آرایی جذاب هم کتاب را خواندنی تر کرده است **************************** بعد از شهادتش ،دوستانی مراجعه می کردند و می گفتند که ایشان چه آدم خیر و دستگیری بوده ، کمک می کرده ، چقدر به بیمارستان ها می رفته و چقدر زندگی ها را سر و سامان می داده .... ایشان روی اخلص خیلی تأکید داشت . همیشه هم به ما می گفت " اگر آدم کاری را برای خدا انجام بدهد ، می ماند " باور هم داشت .....