شناسایی - زندگینامه و خاطراتی از 40 سردار شهید اطلاعات عملیات شناسایی - زندگینامه و خاطراتی از 40 سردار شهید اطلاعات عملیات

صفحات کتاب : 208

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

6,000 تومان
5,700 تومان 5%

شناسایی - زندگینامه و خاطراتی از 40 سردار شهید اطلاعات عملیات شناسایی - زندگینامه و خاطراتی از 40 سردار شهید اطلاعات عملیات

به آموزش عربی خیلی علاقه داشت . در مدت دوماه به زبان عربی مسلط شد ! می گفت : باید مکالمات بی سیم عراقی ها را به راحتی بفهمیم . باید وقتی با اسیر عراقی صحبت می کنم بتوانم او را تخلیه اطلاعاتی کنم . ..........