تفسیر سوره کهف راز زندگی های توحیدی تفسیر سوره کهف راز زندگی های توحیدی

صفحات کتاب : 164

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

130,000 تومان
104,000 تومان 20%
موجود در انبار و آماده ارسال به مشتری.

تفسیر سوره کهف راز زندگی های توحیدی تفسیر سوره کهف راز زندگی های توحیدی

........برای این باغ میوه‌هایی بود، مغرورانه به رفیقش گفت من از دو جهت از تو بهترم یک از نظر مالی و دو از نظر خدم و حشم هم قوی ترم. قرآن به ما خوب تفسیر کردن را می‌آموزد، قرآن می خواهد بگوید اگر اندیشه‌ات این شد که چون مال داری و فکر می‌کنی مهم هستی و وضعیتت از نظر اقتصادی خوب است و مهم شده‌ای، این اندیشه شما را به اعمال و افکاری می‌کشاند که سبب نابودی شما می‌شود. در آیه 6 خدا گفت پیغمبر با زینت‌های زمین مردم را امتحان می‌کنیم، در این حادثه یک غنی پیدا شده است و یک فقیر، غنی باید همه چیز را به خدا نسبت بدهد. در این آیه خداوند مال را دراختیار این مرد گذاشته تا بندگی کند ولی به جای بندگی، مشرکانه گفت من برتر از توام(رفیقش) این طرز بینش گرفتاران به دنیاست که فکر می‌کنند نیازی به خدا ندارند و مستقل به خود هستند. هیچ‌گاه هیچ زرنگی را از طرف خود ندانید (تمام افکار که ما زرنگی خود می‌دانیم از طرف خدای متعال است و خداوند می‌خواهد ازطریق نفعی که به تو می‌رسد تو را امتحان کند). اگر کسی فکر کرد که در این عالم مستقل است و ربوبیت حق را نشناخت، حتما کارش به انکار قیامت ختم می‌شود.........