سوره جاثیه وراز زمین گیری امتها سوره جاثیه وراز زمین گیری امتها

صفحات کتاب : 386

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

80,000 تومان
64,000 تومان 20%
موجود در انبار و آماده ارسال به مشتری.

سوره جاثیه وراز زمین گیری امتها سوره جاثیه وراز زمین گیری امتها

برای شنیدن کلامی این چنین گسترده که خدا را می نمایاند ، باید گشودگی لازمرا در خود ایجاد کنیم و جان خود را در مقابل تجلیات انوار الهی بگشاییم تا در تاریکی وجود خود تنها نمانیم و قصه ی حضور انسانی هایی شود که گرفتار "جاثیه " و زمین گیری شده اند و از پرواز به سوی عالم بیکرانه محروم گشته اند .