زیارت آل یاسین، نظر به مقصد جان هر انسان زیارت آل یاسین، نظر به مقصد جان هر انسان

صفحات کتاب : 108

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

20,000 تومان
16,000 تومان 20%

زیارت آل یاسین، نظر به مقصد جان هر انسان زیارت آل یاسین، نظر به مقصد جان هر انسان

باسمه تعالي معني حقيقي زيارت يا ملاقاتِ حضرت صاحب‌الامر(عج) به آن صورتي است كه خود حضرت(عج) به ما آموخته‌اند.آن‌گاه كه قبل از آموزش زيارت آل ياسين فرمودند: «هرگاه خواستيد توجه كنيد به وسيلة ما به سوي خدا و به سوي ما، پس بگوييد چنان‌كه خداي‌تعالي فرمود: «سَلامٌ عَلَى آلِ يس السَّلامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّهِ وَ رَبَّانِيَّ آيَاتِهِ ....». پس چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد خود حضرت صاحب الامر(عج) از طريق زيارت آل ياسين، راه ملاقات با وجود مقدس خود را به ما نشان داده‌اند، عمده درست برخوردكردن با آن راه و رسم است. در شرح زيارت آل ياسين سعي شده است از طريق آن زيارت به حقيقت معنوي امام(ع) نظر كنيم و آن حضرت را با صفات مخصوص به خودشان مورد خطاب قرار دهيم و سپس از امامِ حيّ و حاضر، جوابي مناسب آن صفات بشنويم. در اين شرح همة تلاش براي تحقق چنين ملاقاتي است. به طوري‌كه بتوانيم حقيقت امام را با تمام صفات ملاقات كنيم و آن حضرت نيز با تمام انوارِ مخصوص به خود جواب ملاقات ما را بدهند. و معني ملاقات واقعي كه به ما آموزش داده‌اند اين نوع ملاقات است كه بهرة فراواني نيز به همراه دارد. خوانندگان عزيز عنايت داشته باشند كه سعي شده مطالب در نهايت اختصار بيان شود، لذا شايسته است با دقت هرچه بيشتر به نكات مطرح شده توجه گردد.