ذوالفقار ایرانی سردار جهانی ذوالفقار ایرانی سردار جهانی

صفحات کتاب : 24

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

12,000 تومان
10,800 تومان 10%

ذوالفقار ایرانی سردار جهانی ذوالفقار ایرانی سردار جهانی

بعضی شهرها در محاصره داعشی ها قرار داشت و دشمن همۀ راههای شهر را بسته بود : هیچ غذایی به شهر وارد نمی شد و کودکان و زنان از شدت گرسنگی برگ و ریشۀ درختان را می خوردند ، تااینکه حاج قاسم به همراه نیروهای سپاه قدس به کمک مردم رفتند . حاج قاسم با شجاعت برای دفاع از مردم شبانه با هلی کوپتر از بارای سر داعشی ها گذر کرد و به میان مردم محاصبه شده رفت ....