ده نکته از معرفت نفس ده نکته از معرفت نفس

صفحات کتاب : 64

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

20,000 تومان
16,000 تومان 20%
موجود در انبار و آماده ارسال به مشتری.

ده نکته از معرفت نفس ده نکته از معرفت نفس

....نفس انسان هیچ زمانی ، نه می خوابد و نه چرت می زند، بلکه همین که به ظاهر خوابید و یا شروع کرد به چرت زدن ، از توجه به بدن منصرف می شود و به جایی دیگر و یا عالمی دیگر توجه می کند . به همین جهت هم شما بعضا متوجه شده اید همین که به خواب می روید ، خواب می بینید که مثلا پایتان از پله کان لغزید ویک مرتبه از خواب می پرید ، می بینید در حال خواب دیدن بودید . این حادثه نشان می دهد همین که به ظاهر به خواب رفتید ، نفس شما خود را در صحنۀ دیگر احساس کرد ،پس به واقع نخوابیده است ،.......