خودسازی به سبک شهدا خودسازی به سبک شهدا

صفحات کتاب : 164

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

25,000 تومان
21,250 تومان 15%

خودسازی به سبک شهدا خودسازی به سبک شهدا

پرسید "شما که تجربه ت از من بیشتره و سر کلاس های اخلاق نشستی بهم بگو ، چرا هر کاری می کنم اراده ام قوی نمی شه تا رودرروی گناه محکم وایستم." خیلی جدی گفت " کاری نداره خواهر من ،پنج تومن بده سوار تاکسی شو ، برواز داروخونه چندتا قرص اراده بخر و روزی به دونه تخور !" داداش !! شوخی نکن دیگه ! ااین بار طوری جواب داد تا برای همیشه آویزه گوشش شود " یه راه بیشتر نداری ، روزه بگیر. رو....زه....ب ....گیر!"