حماسه عشق و عرفان حماسه عشق و عرفان

صفحات کتاب : 248

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

30,000 تومان
27,000 تومان 10%

حماسه عشق و عرفان حماسه عشق و عرفان

حماسه عشق و عرفان از دست نوشته های شهید چمران است که به تازگی توسط مهندس مهدی چمران جمع آوری و تدوین شده است. «خدا بود و دیگر هیچ نبود»، «نیایش ها»، «لبنان» و «انسان و خدا» از دیگر آثار اوست.