جوان و انتخاب بزرگ جوان و انتخاب بزرگ

صفحات کتاب : 80

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

15,000 تومان
12,000 تومان 20%

جوان و انتخاب بزرگ جوان و انتخاب بزرگ

به نظر شما آیا انسان میمیرد یا می بیند که می میرد؟ اگر کمی در موردخودتان دقت کنید متوجه می شوید که هیچ کس نمی می میرد ، بلکه هر کس می بیند که می میرد. همین طور که اگر شما یک دستتان قطع شد، می بینید که دستتان قطع شده ، حالا اگر دست دیگرتان هم قطع شود ، باز هم می بینید که دو دستتان قطع شده ، اگر دو پایتان هم قطع شود ، می تبیید که پاهایتان قطع شد، حالا اگر دست ها و پاهایتان قطع شود ، آیا "منِ" شما هم کم می شود؟ یعنی نیم من می شوید؟ یا همان مَنِ قبلی هستید وباز هم می گویید :"من"............