تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره های قدسی تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره های قدسی

صفحات کتاب : 173

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

60,000 تومان
48,000 تومان 20%
موجود در انبار و آماده ارسال به مشتری.

تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره های قدسی تفسیر انفسی سوره مرسلات و اشاره های قدسی

با تدبر در قرآن می توان قرآن را به سخن آورد و به آن معاصرت بخشید تا به زبان امروز با ما سخن بگوید و انسان زیر سایه قرآن ، اصیل تریت نحوه بودن خود را تجربه نماید . در نظر به سوره مبارک "مرسلات" بنابر آن است تا انسانیت اصیل انسان با خودش در میان گذاشته شود و بنگرد اگر به نهایی ترین بودن خود نظر کند خود را در چه جهانی احساس می کند . آیا جز این است که خداوند در قرآن و از جمله در این سوره بنا دارد نهایی ترین نحوه حضور انسان را با او در میان بگذارد ؟