انقلاب اسلامی طلوع جهانی بین دو جهان - تفکر در مواجه با متفکران وفهم ایران و انقلاب انقلاب اسلامی طلوع جهانی بین دو جهان - تفکر در مواجه با متفکران وفهم ایران و انقلاب

صفحات کتاب : 368

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

70,000 تومان
59,500 تومان 15%
موجود در انبار و آماده ارسال به مشتری.

انقلاب اسلامی طلوع جهانی بین دو جهان - تفکر در مواجه با متفکران وفهم ایران و انقلاب انقلاب اسلامی طلوع جهانی بین دو جهان - تفکر در مواجه با متفکران وفهم ایران و انقلاب

لازمه حضور در " جهان بین دوجهان " همتی است در راستای آن که بیابیم چگونه میتوان در عصری زندگی کرد که آن عصر نه بیرون از عصر مدرنیته باشد و نه درون آن ؟ اینجاست که تنها با تفکر حضور تاریخی میتوان به آن فکر کرد از آن جهت که " حقیقت" در متن تارخ مد نظر باشد و آن تاریخ در حال حاضر جز انقلاب اسلامی نیست.