انسان از تنگنای بدن تا فراخنای قرب الهی انسان از تنگنای بدن تا فراخنای قرب الهی

صفحات کتاب : 174

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

26,000 تومان
20,800 تومان 20%
موجود در انبار و آماده ارسال به مشتری.

انسان از تنگنای بدن تا فراخنای قرب الهی انسان از تنگنای بدن تا فراخنای قرب الهی

ارتباط روح انسانی با جسم از نوع ارتباط لفظ با معنی است ، لفظِ بی معنا صدایی بیش نیست و این طور هم نیست که معنی در جای خاصی از لفظ قرار گرفته با شد ، بلکه سراسرِ لفظ را در بر گرفته و به آن لفظ معنی داده است . .............درعین توجه به نکته ی فوق ، انسان در دیدگاه اسلام همان طور که مستحضرید آن طور نیست که دارای دو حقیقتِ جسم و روح با شد ، بلکه حقیقت او جان یا روح اوست و بدن و جسم ، ابزار آن روح اند.و با توجه به همین نکته است کع اگر به لذّت بدنی زیاد میدان بدهد ، عملاً از اصل خود جدا شده است . برعکس ، هرچه انسان بیشتر بر بدن خود حاکم باشد ، و حکم شریعت را بیشتر بر بدن خود حاکم کند ، خودرا به انسان کامل بیشتر نزدیک کرده است . امام صادق علیه السلام : هرگز بدن در برابر آنچه که نیّت و اراده بر آن چیز قوی شده ، احساس ضعف نمی کند. طبق این روایت ،هر اندازه گرایش روح به عالَم قدس قوی تر باشد بدن را - به عنوان ابزار روح - بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد و در انجام اعمال الهی بهتر عمل می کند.