ازدواج به سبک شهدا ازدواج به سبک شهدا

صفحات کتاب :

ضمانت بهترین قیمت

فروشنده:‌ مهربان کتاب

6,000 تومان
5,400 تومان 10%

ازدواج به سبک شهدا ازدواج به سبک شهدا

مهریه ام یک جلد کلام الله مجید تود و یک سکه طلا ، وقتی ازدواج کردیم ، یک جلد قرآن خرید و صفحه اولش نوشت: " امیدم دراین است که این کتاب اساس حرکت مشترک ما با شد ، و نه چیز دیگر ، کع همه چیز فناپذیر است ، جز این کتاب ." آن یک سکه را هم من بخشیدم ، بعد از عقد .