گزیده ای از بیانات استاد طاهرزاده درباره روزه
باسمه تعالی ۱- ازآن جایی که ما باید خود را برای ابدیت بسازیم لازم می آید راه کارهای مخصوصی را دنبال کنیم که صرفاً به بدن و جسم نظر ندارند و با « جوع » و « صوم » راه کار عبور از حاکمیت بدن و پرورش یافتن در حیاتی متعالی تر از حیات دنیایی را می توان شروع کرد. ۲- حاکمیت امیال بدن بر انسان، از جمله موانع « لِی مَعَ الله » بودنِ بشر و صاحب « وقت » شدن است. با « جوع » و « صوم » است که این موانع برطرف می شود و معراج انسان شروع می گردد زیرا: برگشاده روح بالا بال ها تن زده اندر زمین چنگال ها ۳- « جوع » و « صوم » از آن نوع درمان هایی است که درد عشق را درمان می کند و بُعد را به قرب تبدیل می نماید و انسان در راستای رجوع به « جوع » و « صوم » به خود می گوید: فکر بهبودِ خود ای دل ز ره دیگر کن درد عاشق نشود بِهْ ز مداوای حکیم ۴- حاکمیت بر بدن، انسان را از دنیا آزاد می کند و زهد در دنیا را که از جمله ی بهترین عبادات است به انسان برمی گرداند تا انسان بر فراز دنیا از تنگنای زندگی آزاد گردد و از سنگ هایی که با پرخوری همواره بر پاهای پرواز خود می بندد نجات یابد. زیرا به ما گفته اند: مکن کاری که بر پا سنگت آیو جهان با این فراخی تنگت آیو


۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۵۴:۲۰